Goede Lucht

Verhalen uit de tuinwijk

Een literair en beeldend project van Stephanie Lemmens, David Nollet en Sofie Vermeulen ter ere van het 100-jarig bestaan van de tuinwijken. Stephanie, storyteller en David, fotograaf, gingen gedurende zes maanden op stap door de Anderlechtse tuinwijk Goede Lucht en spraken er met verschillende bekende en minder bekende personen. Hun indrukken legden ze vast in tekst en beeld. Sofie, geograaf en kunstenaar, ging met deze indrukken aan de slag en creëerde haar kaart van de wijk.  

Bon Air

La cité-jardin se raconte

Le projet littéraire et visuel de Stephanie Lemmens, David Nollet et Sofie Vermeulen, réalisé dans le cadre du centenaire des cités-jardins. Stéphanie, storyteller, et David, photographe, se sont baladés pendant six mois dans la cité-jardin Bon Air et y ont rencontré divers habitants et passants, connus ou moins connus. Leurs impressions sont représentées en texte et en images. Sofie, géographe et artiste, a travaillé à partir de ces impressions et a créé sa carte du quartier. 

© David Nollet


Een initiatief van de Schepen van Nederlandstalige Cultuur Elke Roex met de steun van het college van Burgemeester en schepenen